Strona główna

Wraz z nastaniem 2015 r. weszły w życie nowe regulacje, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Była to niezwykle istotna zmiana, która znacznie rozszerzyła możliwość ubiegania się o ogłoszenie upadłości przez konsumentów.

Jeśli nie wiesz:

  • kto i kiedy może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • jakie dokumenty należy zgromadzić,
  • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
  • jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenta,

zgłoś się do Nas!

 

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka stanowi postępowanie sądowe, które dedykowane jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), które znalazły się w stanie niewypłacalni. Stan ten istnieje wówczas, gdy konsument będąc dłużnikiem nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Innymi słowy, jeśli nie jesteś w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i jednocześnie spłacać zaciągniętych kredytów lub pożyczki, odziedziczonych długów bądź długów współmałżonka, to znajdujesz się w stanie niewypłacalności.

Upadłość konsumencka umożliwia w swojej konsekwencji zwolnienie konsumenta z długów (oddłużenie). Umorzeniu podlegają zobowiązania, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Istnieje jednak wyjątkowa możliwość oddłużenia konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów.

Blog

Już wkrótce !

O nas

Jesteśmy kancelarią prawno-finansową, w której zespole znajdują się doświadczeni prawnicy oraz specjaliści w zakresie spraw podatkowych. Zapewnimy Ci kompleksową i profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania upadłościowego od zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, przez sporządzenie wniosku do sądu, po reprezentację przed sądem upadłościowym. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie możemy również wspomóc Cię w zakresie innych spraw prawnych.