Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka stanowi postępowanie sądowe, które dedykowane jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), które znalazły się w stanie niewypłacalni. Stan ten istnieje wówczas, gdy konsument będąc dłużnikiem nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Innymi słowy, jeśli nie jesteś w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych i jednocześnie spłacać zaciągniętych kredytów lub pożyczki, odziedziczonych długów bądź długów współmałżonka, to znajdujesz się w stanie niewypłacalności.

Upadłość konsumencka umożliwia w swojej konsekwencji zwolnienie konsumenta z długów (oddłużenie). Umorzeniu podlegają zobowiązania, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Istnieje jednak wyjątkowa możliwość oddłużenia konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów.